Lohkokohtaisen satotason arvioiminen 1. sadossa

Tämän laskurin avulla voit arvioida yksittäisten nurmiheinälohkojen satotasoa kasvuston korkeuden ja tiheyden avulla ensimmäisen sadon osalta.

Ohjeet korkeus- ja tiheysmittausten suorittamiseksi löydät allaolevan linkin takaa.

Nurmisadon voi arvioida lohkokohtaisten kasvuston korkeus- ja tiheysmääritysten avulla - tässä ohje

Laskurin antamat satoarviot ovat suuntaa antavia. Laskurin avulla on kuitenkin helppo vertailla omien lohkojen keskinäisiä eroja.

Tutki myös kuiva-aineprosentin vaikutusta paalien lukumäärään: huomaa, että märempi rehu tuottaa enemmän paaleja ja lisää paalauskustannusta, mutta ei todellisuudessa lisää satoa.

Satotasoarviot voi lopuksi tulostaa klikkaamalla tulostinkuvaketta.

 

  Lohkon 1 tiedot Lohkon 2 tiedot Lohkon 3 tiedot
Lohkon nimi:
Pvm:
Lohkon pinta-ala (ha):
       
Kasvuston korkeus (cm): Korkeuden tulee olla välillä 40-95. Lisää uusi korkeus Lisää-painikkeesta, poista väärä luku klikkaamalla sitä.
 
Keskiarvo (cm):      
       
Lohkon tiheys:
       
D-arvo (g/kg ka, vapaaehtoinen):
Rehun kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa paalien lukumäärään. Voit tutkia paalien määrän ja paalauskustannuksen muutosta muuttamalla kuiva-aineprosenttia. Oletuskuiva-aine on 30 %.
Rehun ka% paalatessa: Kuiva-aineprosentin tulee olla välillä 20-50.
 
Paalin hinta €/paali:
 
 

Lohko 1:

Nimi: 
Pvm: 
Pinta-ala (ha): 
Korkeuskeskiarvo (cm): 
Kuiva-aineprosentti: 
Paalin hinta €/paali: 

Satoarviot eri nurmen tiheyksillä:

Tiheys Satoarvio kg ka/ha
100 %  
90 %  
80 %  
70 %  
   
Lohkon sato kg ka  
ME-sato GJ/ha GJ = 1000 MJ. ME-sato (MJ/ha) = 11,7 * RY-sato (ry/ha).  
Paalin paino kg  
Pyöröpaalien lukumäärä/ha  
Paalauksen hinta-arvio €/ha  

 

Lohko 2:

Nimi: 
Pvm: 
Pinta-ala (ha): 
Korkeuskeskiarvo (cm): 
Kuiva-aineprosentti: 
Paalin hinta €/paali: 

Satoarviot eri nurmen tiheyksillä:

Tiheys Satoarvio kg ka/ha
100 %  
90 %  
80 %  
70 %  
   
Lohkon sato kg ka  
ME-sato GJ/ha GJ = 1000 MJ. ME-sato (MJ/ha) = 11,7 * RY-sato (ry/ha).  
Paalin paino kg  
Pyöröpaalien lukumäärä/ha  
Paalauksen hinta-arvio €/ha  

 

Lohko 3:

Nimi: 
Pvm: 
Pinta-ala (ha): 
Korkeuskeskiarvo (cm): 
Kuiva-aineprosentti: 
Paalin hinta €/paali: 

Satoarviot eri nurmen tiheyksillä:

Tiheys Satoarvio kg ka/ha
100 %  
90 %  
80 %  
70 %  
   
Lohkon sato kg ka  
ME-sato GJ/ha GJ = 1000 MJ. ME-sato (MJ/ha) = 11,7 * RY-sato (ry/ha).  
Paalin paino kg  
Pyöröpaalien lukumäärä/ha  
Paalauksen hinta-arvio €/ha  

 

Satotason arvioiminen kasvuston korkeusmittausten ja tiheyden avulla pohjautuu KARPE-hankkeessa luotuihin laskukaavoihin. Aineistona käytettiin useita MTT Maaningalla ja MTT Ruukissa toteutettuja kenttäkokeita useamman vuoden ajalta. Kuiva-ainesadon ja ojennetun korkeuden välille määritettiin toisen asteen yhtälö. Satoennuste siirrettiin peltomittakaavaan tekemällä lievä tasokorjaus. Kasvuston tiheyden aleneminen 10 prosenttiyksikköä alentaa tässä mallissa satoa 10 %.

Malli on rakennettu nurmiheinäkasvustolle (ei palkokasveille) ensimmäisen sadon tulosten perusteella. Toisessa ja kolmannessa sadossa nurmen kasvutapa on erilainen, eikä korkeus kaikissa tilanteissa selitä satotasoa.

Paalien lukumäärän muutokset pohjautuvat TilaArtturi-tiloilla punnittujen paalien keskimääräiseen painonmuutokseen kuiva-ainepitoisuuden muuttuessa.

Lähteet:

Korkeusmittauksiin perustuva satomittaus:

Pakarinen, K., Hyrkäs, M., Juutinen, E. 2012. Development and validation of practical methods for the determination of dry matter yield in grass silage swards. In: Eds. Fred Stoddard and Pirjo Mäkelä. 12th Congress of the European Society for Agronomy, Helsinki, Finland, 20-24 August 2012 : abstracts. Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja 14: p. 542-543.

Paalien paino ja lukumäärä:

Toivakka ym. 2011. Menesty säilörehulla. TilaArtturi-projekti 2007–2009 loppuraportti.