Selvitä siilon tai auman nurmisäilörehunmäärä

Säilörehusadon tunteminen mahdollistaa säilörehun tuotantokustannuksen laskemisen sekä auttaa sisäruokintakauden suunnittelussa. Siilon ja auman rehumäärän voit määrittää mittaamalla huolellisesti rehuvaraston kuutiot ja määrittämällä rehun kuiva-aineen. Edustavimman kuiva-ainenäytteen saat ottamalla näytteet rehukuormista rehunteon aikana, koska siilon päältä kairattu näyte harvoin ylettää alimpiin rehukerroksiin. Kairatun näytteen etuna on tieto säilönnällisestä laadusta.

Lähetä näyte/näytteet rehulaboratorioon tai määritä kuiva-aine itse kotikonstein. Syötä siilon tai auman rehukuutiot sekä keskimääräinen kuiva-aine oheiseen laskuriin. Saat suuntaa-antavan arvion siilosi rehumäärästä kuiva-ainekiloina ja gigajouleina, mikäli syötit laskuriin myös D-arvon.

Siilon ja auman kuutiopainoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kuiva-ainepitoisuus, rehun tiivistys, silpun pituus, rehun levittäminen sekä rehukasan korkeus. Laskuri ottaa huomioon ainoastaan kuiva-ainepitoisuuden ja rehukasan korkeuden ja olettaa silpun pituuden sekä rehun tiivistyksen olevan riittävä.

Laskurin lähdetiedot: Håndbog i kvaeghhold 1999. Landbrugets Rådgivningscenter. Tanska.

Ohje siilon mittaamisesta

Säilörehun näytteenotosta ja kuiva-ainepitoisuuden määrittämisestä:
Artturi®-verkkopalvelu

Säilörehuvaraston laatu selville jo kesällä Nauta 3/2011

 

    Siilo 1 Siilo 2 Siilo 3
Rehupinnan korkeus rehukasan korkeimmalta kohdalta (m): Välillä 0,5 - 3 m. A
Rehuvaraston keskiosan pituus (m): B
Rehuvaraston leveys (m): C
Rehupinnan korkeus päätykolmion 1. korkeimmalta kohdalta (m): D
Päätykolmion 1. pituus (m): E
Päätykolmion 2. pituus (m), vapaaehtoinen: F
Kuiva-aine (%): Välillä 20 - 40 %.  
D-arvo (g/kg ka, vapaaehtoinen):  
 
   

 

Siilo 1
Rehukuutiot m3: 
Kuutiopaino (kg ka/m3): 
Siilossa rehua yhteensä (kg ka): 
Siilossa rehua yhteensä (GJ ME): GJ=1000 MJ, ME-sato (MJ/ha)=11,7 * RY-sato (ry/ha). 
Siilo 2
Rehukuutiot m3: 
Kuutiopaino (kg ka/m3): 
Siilossa rehua yhteensä (kg ka): 
Siilossa rehua yhteensä (GJ ME): GJ=1000 MJ, ME-sato (MJ/ha)=11,7 * RY-sato (ry/ha). 
Siilo 2
Rehukuutiot m3: 
Kuutiopaino (kg ka/m3): 
Siilossa rehua yhteensä (kg ka): 
Siilossa rehua yhteensä (GJ ME): GJ=1000 MJ, ME-sato (MJ/ha)=11,7 * RY-sato (ry/ha). 

Siilon kaavakuva